Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 16 februari 2021

Definities

Verkoper/wij/onze/ons/Glowtips ” betekent LD & TH Trading Ltd, International House, 64 Nile Street, Londen, Engeland, N1 7SR , (geregistreerd in Engeland en Wales, bedrijfsregistratienummer 11968634) en de website van het bedrijf www. .glowtips.co.uk.

Maatschappelijke zetel:
  • Klant ” betekent de persoon of het bedrijf aan wie dit document is gericht.
  • Internationale klant ” betekent “ Klant ” van buiten het Verenigd Koninkrijk.
  • Website ” betekent www.glowtips.co.uk of andere subdomeinen van glowtips.co.uk die toegankelijk kunnen zijn, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden.
  • App ” betekent de mobiele applicatie van Glowtips waarmee producten kunnen worden gekocht, zoals deze van tijd tot tijd bestaat.
  • Online Winkel ” betekent de methode waarmee de Klant de producten van Glowtips bekijkt en koopt, zijnde de Website en/of de App.
  • Bestelling ” betekent het plaatsen van een bestelling voor producten in de “Online Winkel” door de “Klant”.

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de levering van producten door Verkoper, hierna te noemen Glowtips, aan de koper hierna te noemen Klant.

1.2 De Online Winkel is bedoeld voor gebruik door personen van 15 jaar en ouder. Als u jonger bent dan deze leeftijd, mag u de Online Winkel niet gebruiken.

Prijs

2.1 De prijzen van de goederen zijn zoals deze van tijd tot tijd in de Online Winkel worden vermeld. We besteden redelijke zorg om ervoor te zorgen dat de prijzen van goederen correct zijn op het moment dat de relevante informatie in het systeem werd ingevoerd. Als we echter een fout ontdekken in de prijs van de door u bestelde Producten, raadpleeg dan artikel 2.4 voor wat er in dit geval gebeurt.

2.2 Prijzen voor onze goederen kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar wijzigingen hebben geen invloed op een bestelling die wij hebben bevestigd.

2.3 Alle prijzen zijn vermeld in GB Pound Sterling en zijn inclusief BTW (indien van toepassing) tegen het geldende tarief dat momenteel in Groot-Brittannië in rekening wordt gebracht. Als het BTW-tarief echter verandert tussen de datum van uw bestelling en de datum van levering, passen wij de BTW die u betaalt aan, tenzij u de producten al volledig heeft betaald voordat de BTW-wijziging van kracht wordt.

2.4 De Online Winkel bevat een groot aantal producten. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze redelijke inspanningen, sommige producten in de Online Winkel onjuist geprijsd zijn. Als we een fout ontdekken in de prijs van de producten die u hebt besteld, zullen we u op de hoogte stellen van deze fout en zullen we u de mogelijkheid geven om het product tegen de juiste prijs te blijven kopen of uw bestelling te annuleren.

We zullen uw bestelling pas verwerken als we uw instructies hebben. Als we geen contact met u kunnen opnemen via de contactgegevens die u tijdens het bestelproces heeft opgegeven, beschouwen we de bestelling als geannuleerd en stellen we u hiervan schriftelijk op de hoogte. Houd er rekening mee dat als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u had kunnen worden herkend als een verkeerde prijs, wij de producten niet tegen de onjuiste (lagere) prijs aan u hoeven te leveren.

Betaling

3.1 Betalingen kunnen worden gedaan via een van de volgende betaalmethoden, tenzij anders aangegeven:

  • Paypal
  • De belangrijkste creditcards zoals vermeld: Visa, MasterCard, American Express, Maestro en Visa Electron

3.2 U kunt ervoor kiezen om de prijs van de producten in onze Online Winkel te bekijken in elke door ons ondersteunde valuta. De relevante wisselkoers op de datum waarop u betaalt, wordt toegepast bij het afrekenen, zodat de betaling door ons wordt ontvangen in Britse ponden.

3.3 Eventuele kortings- of andere promotiecodes die van tijd tot tijd door Glowtips worden uitgegeven, zijn strikt onderworpen aan de individuele voorwaarden waarmee ze zijn uitgegeven, die onder andere de geschiktheid voor gebruik en de maximale bestelwaarde kunnen omvatten. Bepaalde merken of producten kunnen worden uitgesloten en voor dergelijke merken/producten kunt u geen kortingscodes gebruiken. Zie de pagina Promotie-uitsluitingen in de Online Store voor meer informatie. Indien een van de voorwaarden waarmee de kortingscodes zijn uitgegeven in strijd is met deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden met betrekking tot de kortingscode.

3.4 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die niet aan deze voorwaarden voldoen te weigeren of te annuleren, zelfs als er kosten in rekening zijn gebracht op uw creditcard of betaalkaart (en zullen alle door u betaalde bedragen met betrekking tot de bestelling volledig terugbetalen).

Kortingscodes zijn niet overdraagbaar en hebben geen contante waarde. Elke kortingscode die u per e-mail of op een andere manier wordt toegestuurd, is vertrouwelijk en de Klant mag deze met geen enkele andere persoon delen.

Overgang van eigendom

4.1 Glowtips behoudt de eigendom van de goederen totdat de volledige betaling door de Klant is gedaan en ontvangen. De Klant wordt eigenaar van de goederen zodra de volledige betaling door Glowtips is ontvangen.

Bestellingen

5.1 Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding en beschikbaarheid. Bij het plaatsen van een bestelling bij Glowtips ontvangt de klant een orderbevestiging en daaropvolgende update-e-mail(s). Ontvangst van de ontvangstbevestiging en deze e-mails bevestigen niet dat de Bestelling door Glowtips is geaccepteerd.

De aanvaarding van de bestelling en de totstandkoming van het contract tussen Glowtips en de Klant begint op het moment dat de door de Klant bestelde producten vanuit het magazijn van Glowtips worden verzonden om te worden afgeleverd op het door de Klant opgegeven adres.

5.2 Glowtips zal alle redelijke zorg in acht nemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, voor zover zij daartoe in staat is, om de gegevens van de bestelling en betaling van de klant veilig te houden, maar in afwezigheid van nalatigheid van haar kant (en, onderworpen aan de toepasselijke wetgeving, inclusief wetten met betrekking tot gegevensbescherming en privacy) Glowtips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies geleden door Glowtips als een derde partij ongeoorloofde toegang verkrijgt tot de gegevens die u verstrekt bij het openen of bestellen in de Online Winkel.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar de Online Winkel worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

5.3 Producten gekocht bij Glowtips zijn niet bedoeld voor wederverkoop of distributie. Glowtips kan naar eigen goeddunken de bestelling beperken tot maximaal 5 stuks van individuele producten en behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren waarvan wordt vermoed dat ze zijn gekocht voor wederverkoop of distributie.

Levering

6.1 Een eventuele leveringsdatum of -termijn heeft een indicatieve strekking. Het is ons beleid om alle bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden. Producten die op het moment van uw bestelling niet beschikbaar zijn, worden na ontvangst van de leverancier zo snel mogelijk naar u verzonden. Levering vindt in ieder geval plaats binnen 30 dagen na de datum waarop wij uw bestelling hebben geaccepteerd.

Als er vertragingen optreden bij de levering veroorzaakt door de leverancier, de vervoerder of een andere derde partij, zal Glowtips zo snel mogelijk contact met u opnemen om u hiervan op de hoogte te stellen. Op voorwaarde dat wij dit doen, zijn wij niet aansprakelijk voor een dergelijke vertraging. Als er sprake is van een aanzienlijke vertraging, kunt u het contract beëindigen met behulp van de procedure in artikel 10 hieronder en heeft u recht op restitutie voor alle producten waarvoor u hebt betaald, maar die u niet hebt ontvangen.

6.2 U bent verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke invoerrechten en belastingen. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke douanekantoor voordat u uw bestelling plaatst.

6.3 U dient te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land waarvoor de Producten bestemd zijn. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk als u een dergelijke wet overtreedt.

6.4 Als Glowtips uw producten te laat levert, kunt u de bestelling in een van de volgende omstandigheden als beëindigd beschouwen: als Glowtips heeft geweigerd de goederen te leveren, als levering binnen de leveringstermijn essentieel was (rekening houdend met alle relevante omstandigheden) , of als je Glowtips voordat de bestelling werd geaccepteerd, hebt verteld dat levering binnen de leveringstermijn essentieel was. Als u de bestelling niet wilt beëindigen, kunt u een andere levertermijn instellen (die redelijk moet zijn) en de bestelling beëindigen als Glowtips de nieuwe besteldeadline niet haalt. Anders kunt u de bestelling annuleren en zullen wij de betaalde bedragen voor de producten en levering terugbetalen.

Indien producten zijn afgeleverd, dient u deze terug te sturen naar Glowtips op bovenstaand adres en zullen wij de kosten van een dergelijke retourzending terugbetalen.

Verzenden

7.1 Alle bestellingen worden geleverd met behulp van de dienst zoals beschreven op het moment van bestellen. Verdere details over bezorgmethoden en -diensten zijn te vinden op www.glowtips.co.uk/pages/delivery. Glowtips heeft het recht om prijzen te variëren in verhouding tot de verzendkosten, maar de bezorgkosten worden altijd aan u meegedeeld voordat uw bestelling wordt voltooid. De Klant moet op het moment van de bestelling een andere leveringsmethode aanvragen.

Risico-overgang

8.1 De Klant neemt het risico voor de bestelde producten over zodra deze zijn afgeleverd op het adres dat in de Bestelling is vermeld. Glowtips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet-bezorgde pakketten waarbij de Klant een onjuist of ongeldig afleveradres opgeeft en/of er niet in slaagt de Bestelling op te halen op het opgegeven afleveradres na onze redelijke inspanningen om contact met u op te nemen om dit af te handelen.

8.2 In geval van verlies van een bestelling door een derde partij die door u is gemachtigd om de producten in ontvangst te nemen of door een koerier die door u is aangesteld om de producten te bezorgen, draagt ​​Glowtips geen enkel risico zodra deze bij hen is afgeleverd. Als de goederen beschadigd zijn ontvangen, wordt het volledige bedrag terugbetaald als we binnen 30 dagen na levering per telefoon, e-mail of anderszins schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het probleem. U bent dan verplicht de goederen samen met de originele verpakking terug te sturen naar het handelsadres van Glowtips, zie ook artikel 9 en 10 hieronder.

8.3 Wanneer voor de goederen is getekend, draagt ​​de klant het risico zodra de goederen zijn ondertekend (op voorwaarde dat deze zijn ondertekend door de klant of een door u aangewezen persoon). Als een klant van mening is dat er met een pakket is geknoeid, is het zijn of haar verantwoordelijkheid om te weigeren te tekenen voor de goederen (om twijfel te voorkomen: het ondertekenen voor het pakket heeft geen invloed op uw recht op retour volgens clausule 10).

Titel en gebreken

9.1 De Producten worden uw eigendom zodra wij de volledige betaling voor de Producten hebben ontvangen. De Klant zal de goederen binnen een redelijke termijn na ontvangst inspecteren. De Consumer Rights Act 2015 zegt dat producten moeten zijn zoals beschreven, geschikt zijn voor het beoogde doel en van bevredigende kwaliteit. De Klant zal de verkoper schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen als de goederen defect zijn of verkeerd beschreven zijn en heeft recht op een volledige terugbetaling, om het product te laten repareren of vervangen of om een ​​deel van zijn geld terug te krijgen (zie artikel 10 hieronder).

Retourprocedure

10.1 Indien de goederen moeten worden afgekeurd, dient de Klant de retourprocedure te volgen zoals gedefinieerd in dit artikel 10. Glowtips accepteert geen geretourneerde goederen indien de retourzending de bovengenoemde retourprocedure niet volgt.

10.2 De Klant moet het retourbeleid volgen zoals beschreven op www.glowtips.co.uk/pages/returns. Hiervoor moet u een e-mail sturen naar Glowtips (hello@glowtips.co.uk) om hun voornemen om goederen te retourneren kenbaar te maken.

10.3 In gevallen waarin de afwijzing van de goederen te wijten is aan een defect of discrepantie in de bestelling, heeft de Klant recht op een volledige terugbetaling binnen 30 dagen na de datum van levering van de producten. De klant moet Glowtips binnen 30 dagen na levering op de hoogte stellen en het product aan Glowtips retourneren voordat terugbetaling kan plaatsvinden.

Wij zullen het geretourneerde product onderzoeken en u binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen en uw terugbetaling verwerken, en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij u bevestigen dat u recht had op terugbetaling voor het defecte product. Producten die u retourneert vanwege een defect, worden volledig terugbetaald, inclusief restitutie van de verzendkosten voor het verzenden van het artikel naar u en de kosten die u heeft gemaakt om het artikel naar ons terug te sturen.

10.4 In gevallen waarin de afwijzing van producten het gevolg is van een defect of een verkeerde beschrijving, heeft de Klant, naast het recht in artikel 10.3 hierboven, gedurende maximaal 6 maanden na de leveringsdatum recht op terugbetaling (naar eigen goeddunken). U moet ons ervan op de hoogte stellen dat een terugbetaling vereist is in overeenstemming met ons retourbeleid en het product aan ons retourneren. Na het verstrijken van deze periode en tot 6 jaar na levering heeft u mogelijk recht op een gedeeltelijke terugbetaling.

De rechten beschreven in clausules 10.3 en 10.4 zijn een samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht op de Citizens Advice-website op www.adviceguide.org.uk of bel 03454 04 05 06.

10.5 In gevallen waarin de afwijzing het gevolg is van een onjuiste bestelling van de Klant of van ontevredenheid (waarbij wij geen schuld hebben), heeft de Klant recht op een gedeeltelijke terugbetaling (volledige terugbetaling van de goederen minus eventuele verzendkosten), tenzij de bestelling binnen de bedenktijd wordt geannuleerd overeenkomstig artikel 11, in welk geval een volledige terugbetaling plaatsvindt. De klant is echter verantwoordelijk voor de kosten voor het retourneren van het artikel naar Glowtips. Goederen moeten worden geretourneerd aan Glowtips voordat de gedeeltelijke terugbetaling kan plaatsvinden.

10.6 Als problemen met uw producten niet op bevredigende wijze kunnen worden opgelost via onze retourprocedure, kunt u uw probleem ter online oplossing indienen op https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main .home.chooseTaal.

10.7 In gevallen waarin u wilt annuleren vanwege iets dat wij hebben gedaan of gaan doen, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen in overeenstemming met onze retourprocedure en zullen wij u het volledige bedrag terugbetalen voor alle niet geleverde producten (inclusief bezorgkosten). Mogelijk heeft u ook recht op een schadevergoeding. Dit omvat het volgende:

10.7.1 Glowtips heeft u geïnformeerd over een aanstaande wijziging van het product of deze voorwaarden waarmee u niet akkoord gaat;

10.7.2 Glowtips heeft u op de hoogte gesteld van een fout in de prijs of beschrijving van het product en u wilt niet verder gaan;

10.7.3 De levering van de producten is aanzienlijk vertraagd door een gebeurtenis buiten onze controle; En

10.7.4 De Klant heeft een wettelijk recht om de bestelling te beëindigen vanwege iets dat Glowtips heeft gedaan.

10.8 Wanneer de Klant een Product wil retourneren, moet hij dit persoonlijk retourneren, terugsturen naar Glowtips of (alleen als het product niet geschikt is om te verzenden) ons toestaan ​​het bij u op te halen. Als u producten retourneert overeenkomstig artikel 6.6, 10.3, 10.4 of 10.7, betalen wij de kosten van verzending of ophalen.

Annuleringen

11.1 Annuleringen die niet het gevolg zijn van een defect of discrepantie worden alleen geaccepteerd als de Klant voldoet aan de volgende annuleringsprocedure en vervolgens de Retourprocedure volgt zoals beschreven in Artikel 10.

11.2 Binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen dient de Klant schriftelijk contact op te nemen met Glowtips via bovenstaande contactgegevens, waarna de goederen binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u van gedachten wilt veranderen, aan ons moeten worden geretourneerd. De goederen moeten 'als nieuw' en ongebruikt zijn, in de originele, onbeschadigde verpakking, inclusief alle ontvangen artikelen en gratis geschenken. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om redelijke zorg te dragen voor de producten totdat deze aan Glowtips worden geretourneerd. Glowtips is van oordeel dat de Klant geen redelijke zorg heeft betracht als de goederen op een manier of in een mate zijn gebruikt die verder gaat dan wat een klant de goederen voorafgaand aan de aankoop in een winkel zou onderzoeken, en heeft het recht om een ​​bedrag af te trekken dat dergelijke schade weerspiegelt. waardevermindering door uw gebruik. Eventuele terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten van de Klant.

Onze aansprakelijkheid

12.1 Als wij deze Voorwaarden niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze Voorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is voorzienbaar als deze een voor de hand liggend gevolg is van onze schending of als deze door u en ons werd overwogen op het moment dat we het contract sloten.

12.2 Wij leveren de producten uitsluitend voor huishoudelijk en particulier gebruik. U stemt ermee in het product niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig winstverlies, omzetverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

12.3 Wij sluiten op geen enkele wijze onze aansprakelijkheid uit of beperken deze voor:

12.3.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

12.3.2 fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

12.3.3 producten met gebreken onder de Consumer Rights Act 2015.

12.4 Als consument heeft u wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect zijn of niet zoals beschreven. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw plaatselijke Citizen' Advice Bureau of Trading Standards Office. Niets in deze Voorwaarden zal deze wettelijke rechten aantasten.

Privacybeleid

13.1 We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals uiteengezet in ons privacybeleid https://www.glowtips.co.uk/pages/privacy-policy/

Intellectueel eigendom

14.1 De Klant zal alle licentieovereenkomsten van de auteursrechthebbenden respecteren. Glowtips kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor misbruik door de Klant of een derde partij.

14.2 Alle handelsmerken getoond op www.glowtips.co.uk behoren toe aan hun geregistreerde eigenaren en mogen niet worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming.

14.3 U mag geen enkel deel van het materiaal in de Online Winkel voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Recensies

15.1 Wanneer u een beoordeling indient of gebruik maakt van een andere functie waarmee u materiaal naar de Online Winkel kunt uploaden of contact kunt maken met andere gebruikers van de Online Winkel, garandeert u dat u accuraat bent en dat u geen inhoud zult indienen die onwettig of anderszins verwerpelijk is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud die beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, leeftijdsgebonden, seksistisch of racistisch is. U garandeert dat een dergelijke bijdrage aan deze normen voldoet en dat u alle rechten bezit of anderszins beheert op de inhoud die u plaatst, dat een dergelijke bijdrage de rechten van derden niet schendt of schendt en dat u ons vrijwaart voor elke schending van deze garanties.

15.2 Al het materiaal dat u naar de Online Winkel uploadt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschouwd, en wij hebben het recht dergelijk materiaal voor welk doel dan ook te gebruiken, kopiëren, distribueren en aan derden bekend te maken. U stemt ermee in afstand te doen van uw recht om geïdentificeerd te worden als de auteur van dergelijke inhoud en van uw recht om bezwaar te maken tegen de geringschattende behandeling van dergelijke inhoud.

15.3 Wij hebben het recht om de naam die u opgeeft in verband met dergelijke inhoud te gebruiken en om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat door u naar de Online Winkel is geplaatst of geüpload een schending van hun intellectuele eigendomsrechten vormt, of van hun recht op privacy.

15.4 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door u of een andere gebruiker van de Online Winkel is geplaatst.

15.5 Wij hebben het recht om materiaal of berichten die u in de Online Store plaatst te verwijderen als dergelijk materiaal naar onze mening niet voldoet aan de hierboven uiteengezette inhoudsnormen.

Internationale klanten

16.1 Momenteel accepteren wij geen bestellingen van internationale klanten.

Cadeaubonnen

17.1 Momenteel bieden wij geen Cadeaubonnen aan.

Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

18.1 Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, maar zullen u vooraf op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen.

Recht en jurisdictie

19.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving en zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. Iedereen die probeert frauduleuze creditcardtransacties uit te voeren, wordt zonder uitzondering vervolgd.